Biblioteca Municipală „Eugeniu Coșeriu" Bălți

Bibliotecă Publică Teritorială

Preambul

Concurs! Funcție vacantă!

ANUNȚ!

 

Biblioteca Municipală „Eugeniu Coșeriu” Bălți cu sediul în mun. Bălți, str. Pușkin, 34, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții vacante de șef Serviciul achiziții, completare și catalogare, conform prevederilor Regulamentului privind angajarea prin concurs a personalului din bibliotecile publice, precum și criterii minime de selectare a personalului din biblioteci, aprobat prin Ordinul ministrului educației, culturii și cercetării nr. 748/2019.

Concursul se va desfășura în următorul mod:

Proba scrisă în data de 16 noiembrie 2020, ora 11:00

Proba interviu în data de 19 noiembrie 2020, ora 11:00

Candidații vor depune dosarele de participare la concurs până la 11 noiembrie 2020 la sediul central al Bibliotecii Municipale „Eugeniu Coșeriu” Bălți (str. Pușkin, 34)

 

 

 

Informație

privind condițiile de desfășurare a concursului la funcția vacantă de

șef Serviciul achiziții, completare și catalogare

al Bibliotecii Municipale „Eugeniu Coșeriu” Bălți

 1. 1.Sediul organizatorului: Biblioteca Municipală „Eugeniu Coșeriu” Bălți, str. Pușkin, 34.
 2. 2.Denumirea funcției: șef Serviciul achiziții, completare și catalogare.
 3. 3.Scopul și sarcinile de bază ale funcției:
  1. Gestionează activitatea de planificare a activităţii serviciului;
  2. elaborează rapoartele statistice lunare, trimestriale şi anuale în ceea ce priveşte mişcarea publicaţiilor în Bibliotecă;
  3. efectuează studii în necesitățile de informare ale comunității și asigură completarea colecțiilor Bibliotecii în conformitate cu necesitățile acesteia;
  4. asigură prelucrarea biblioteconomică și evidenţa documentelor intrate în Bibliotecă în conformitate cu standardele în vigoare;
  5. responsabil de repartizarea colecțiilor în subdiviziunile structurale ale Bibliotecii;
  6. responsabil de descrierea bibliografică şi clasificarea tuturor publicațiilor intrate în colecţiile Bibliotecii şi ţinerea la zi a sistemului de cataloage;
  7. asigură revizuirea şi actualizarea cataloagelor de bibliotecă în conformitate cu modificările oficiale aprobate;
  8. asigură asistenţa de specialitate pe profilul serviciului;
  9. efectuează controlul calităţii lucrărilor efectuate în cadrul serviciului;
  10. asigură disciplina de muncă executivă şi tehnologică în cadrul serviciului;
  11. reprezintă Biblioteca în raport cu Contabilitatea Centralizată a Direcției Cultură în privinţa evidenţei colecției Bibliotecii şi valoarea acestora;
  12. responsabil de securitatea şi integritatea bunurilor materiale ale serviciului.
  13. 4.Pentru participarea la concurs candidații trebuie să corespundă următoarelor criterii minime și criterii de competenţă profesională şi managerială:
   1. studii de specialitate în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţelor informării sau studii superioare de licenţă în alte domenii; candidatul cu studii superioare de licenţă în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţelor informării, precum şi candidatul cu studii superioare de licenţă într-un alt domeniu, dar cu studii de recalificare sau de scurtă durată în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţelor informării, este în avantaj; categoria de calificare constituie de asemenea un avantaj;
   2. posedarea cunoştinţelor de operare la calculator (Word, Excel, PowerPoint, Internet);
   3. capacitatea de a aplica, transfera şi combina cunoştinţe şi deprinderi de muncă;
   4. posedarea limbii de stat;
   5. experienţa de muncă în funcţii de conducere de cel puţin 2 ani;
   6. capacitatea din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei, conform certificatului medical de sănătate eliberat în condiţiile legii.
  14. 5)Dosarul de participare la concurs va include următoarele acte:
   1. formular de participare la concurs;
   2. copia buletinului de identitate/actului care confirmă dreptul de ședere pe teritoriul
   3. copiile actelor de studiu, ale actelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare;
   4. certificatul medical privind starea sănătății (formularul medical 0-86/E, aprobat prin ordinul Ministerului sănătății, muncii și protecției sociale nr. 1013 din 16 decembrie 2016, perfectat după data anunțării concursului). Certificatul medical poate fi înlocuit cu declarația pe propria răspundere;
   5. acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
  15. 6)Bibliografia concursului:
   1. Legea Republicii Moldova nr. 160 din 20.07.2017 Cu privire la biblioteci, publicată în Monitorul oficial nr. 301-315 din 18.08.2017.
   2. Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a bibliotecilor publice, aprobatprin Ordinul ministrului educației, culturii și cercetării nr. 186 din 26.02.2019, publicat în Monitorul oficial nr. 167-170 din 17.05.2019.
   3. Regulamentul privind serviciile prestate de bibliotecile publice, aprobat prin
   4. d)Codul muncii al Republicii Moldova.
   5. Evidența colecțiilor de bibliotecă. Instrucțiune adoptată la ședința Consiliuluibiblioteconomic național din 12.11.2002, coordonată de Ministerul Finanțelor, aprobată prin ordinul Ministerului cuturii nr. 152 din 08.05.2003.
   6. Codul deontologic al bibliotecarului din Republica Moldova, aprobat la
  16. 7)Termenul limită de depunere a documentului: 11 noiembrie 2020.
  17. 8)Modalitatea de depunere a actelor: actele vor fi depuse la sediul central al Bibliotecii


Rep. Moldova;

 

Toate actele necesare spre a fi completate de către candidat sunt accesibile la următoarea adresă:

 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1iGRCzK_IPCNO7hRv3CzNIU5lYTyKFN95

 

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 24/2020, publicat în Monitorul oficial nr. 36-43 din 07.02.2020.

 

Conferința anuală „Biblioteci puternice – comunități puternice”, 5 noiembrie

 

2014.

 

Municipale „Eugeniu Coșeriu” Bălți (str. Pușkin, 34) de luni până vineri, între orele 9:00 și 17:00.

 

Informații suplimentare la sediul central al Bibliotecii Municipale „Eugeniu Coșeriu” Bălți, persoana de contact: Ludmila Ouș, telefon: 0231 23459 sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.


FacebookMySpaceTwitterDiggDeliciousStumbleuponGoogle BookmarksRedditNewsvineTechnoratiLinkedinMixxRSS FeedPinterest