Biblioteca Municipală „Eugeniu Coșeriu" Bălți

Bibliotecă Publică Teritorială

Preambul

ANUNȚ!

Biblioteca Municipală „Eugeniu Coșeriu” Bălți cu sediul în mun. Bălți, str. Pușkin, 34, organizează concurs pentru ocuparea a două funcții vacante de șef filială, conform prevederilor Regulamentului privind angajarea prin concurs a personalului din bibliotecile publice, precum și criterii minime de selectare a personalului din biblioteci, aprobat prin Ordinul ministrului educației, culturii și cercetării nr. 748/2019.

 

Concursul se va desfășura în următorul mod:

Proba scrisă în data de 21 decembrie 2020, ora 11:00

Proba interviu în data de 23 decembrie 2020, ora 11:00

Pentru participarea la concurs candidații trebuie să corespundă următoarelor criterii minime și criterii de competenţă profesională şi managerială:

 1. studii de specialitate în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţelor informării sau studii superioare de licenţă în alte domenii; candidatul cu studii superioare de licenţă în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţelor informării, precum şi candidatul cu studii superioare de licenţă într-un alt domeniu, dar cu studii de recalificare sau de scurtă durată în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţelor informării, este în avantaj; categoria de calificare constituie de asemenea un avantaj;
 2. posedarea cunoştinţelor  de operare la calculator (Word, Excel, PowerPoint, Internet);
 3. capacitatea de a aplica, transfera şi combina cunoştinţe şi deprinderi de muncă;
 4. posedarea limbii de stat;
 5. experienţa de muncă în funcţii de conducere de cel puţin 2 ani;
 6. capacitatea din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei, conform certificatului medical de sănătate eliberat în condiţiile legii;
  1. formular de participare la concurs;
  2. copia buletinului de identitate/actului care confirmă dreptul de ședere pe teritoriul Rep. Moldova;
  3. copiile actelor de studiu, ale actelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare;
  4. certificatul medical privind starea sănătății (formularul medical 0-86/E, aprobat prin ordinul Ministerului sănătății, muncii și protecției sociale nr. 1013 din 16 decembrie 2016, perfectat după data anunțării concursului). Certificatul medical poate fi înlocuit cu declarația pe propria răspundere;
  5. acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Dosarul de participare la concurs va include următoarele acte:

Candidații vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 15 zile de la publicarea anunțului la sediul central al Bibliotecii Municipale „Eugeniu Coșeriu” Bălți (str. Pușkin, 34)

Alte informații privind condițiile de desfășurare a concursului sunt accesibile pe:

https://bibnordcoseriu.wordpress.com/2020/12/03/anunt-6/

FacebookMySpaceTwitterDiggDeliciousStumbleuponGoogle BookmarksRedditNewsvineTechnoratiLinkedinMixxRSS FeedPinterest