Biblioteca Municipală „Eugeniu Coșeriu" Bălți

Bibliotecă Publică Teritorială

Preambul

Cine suntem

Biblioteca publică din mun. Bălţi enumeră  130 de ani. Puţin, poate, pentru istorie, dar considerabil pentru o instituţe. În acest timp, prin simpla-i existenţă şi prin munca depusă de cei care au activat în această instituţie de cultură, Biblioteca a crescut şi a educat generaţii de cetăţeni.

Timp de 130 de ani a evoluat şi s-a transformat substanţial realitatea social-economică, s-au perindat oameni, fapte, idei, activităţi… Diferite au fost necesităţile de informare şi culturalizare ale maselor. Diferite au fost şi cerinţele faţă de bibliotecar: de la un intermediar dintre Carte şi Om pînă la bibliotecarul-producător de informaţie şi mînuitor al tehnologiilor informaţionale. Dar, care nu ar fi fost relitatea socială şi cerinţele faţă de bibliotecar, acesta întotdeauna a căutat să facă faţă imperativelor timpului.

Studiul de faţă se referă la ipostazele de formare şi instruire a bibliotecarului de la Biblioteca Municipală ca profesionist al instituţiei info-documentare şi activitatea metodică a acesteia.

Începe acest studiu cu anul 1967, cînd în statele de funcţii ale Bibliotecii Publice „A.S.Puşkin” şi ale Bibliotecii pentru Copii „Ion Creangă” de pe atunci au fost incluse cîteva funcţii de metodist. Pînă atunci în mun. Bălţi activau 50 de biblioteci, dintre care 9 biblioteci independente ale Ministerului Culturii al R. Moldova, iar atribuţiile metodice aparţineau bibliotecilor menţionate mai sus: fiecare bibliotecar era îndrumător la două biblioteci. De cel puţin de două ori pe an această persoană mergea  în bibliotecile de care purta răspundere şi într-un caiet făcea însemnări. Despre concluziile la care ajungea şi propunerile sale raporta la seminare.

Recomandările metodice temeinice bibliotecarii le primeau la seminare, care aveau loc în fiecare lună, în baza unui program stabilit din timp şi la care participau bibliotecarii de la bibliotecile de toate tipurile.

     La fel, în anul 1967, a fost ales Consiliul Metodic, alcătuit din bibliotecari din municipiu şi, în primul rînd, din bibliotecile publice.

Tot în acest an, au fost organizate 20 de frecventări ale bibliotecilor în scopul familiarizării cu activitatea bibliotecilor şi lucrătorii lor. S-a oferit ajutorul necesar în organizarea expoziţiei „Plaiul meu – mîndria mea” la Biblioteca „Reut”: selectarea citatelor, a rubricilor şi a titlurilor. A fost stabilită ordinea de zi şi acordată asistenţă metodică în orga-nizarea conferinţei cu cititorii pe marginea nuvelei lui Titov „Всем смертям на зло”, organizată la biblioteca de la Trus-tul de construcţie. De asemenea în acest an metodiştii au organizat un fişier al materialelor ce vizau diverse date calen-daristice. Completîndu-se permanent, a apărut posibilitatea de a selecta anumite teme în fişiere separate. Pentru  organizarea corectă a programelor de activitate şi a rapoartelor, au fost elaborate, în baza comunicării dnei Todrina de le Biblioteca Publică „N. Krupskaia”, ghiduri medodice, fiind repartizate tuturor bibliotecarilor.

În scopul consolidării cunoştinţelor în domeniu, Biblioteca Publică  în fiecare lună a organizat seminare la care au fost invitaţi bibliotecarii din oraş şi la care erau puse în discuţie cele mai actuale probleme din spaţiul biblioteconomic la moment şi cele mai complicate chestiuni ale tehnicii de bibliotecă. Fiecare bibliotecar pe parcursul anului a studiat un anumit subiect şi l-a adus la cunoştinţă colegilor.

A fost iniţiat fişierul „Bibliotecile oraşului” şi elaborate documentele de bază ale activităţii metodistului.

FacebookMySpaceTwitterDiggDeliciousStumbleuponGoogle BookmarksRedditNewsvineTechnoratiLinkedinMixxRSS FeedPinterest