Biblioteca Municipală „Eugeniu Coșeriu" Bălți

Bibliotecă Publică Teritorială

Preambul

Proiect: „Stai acasă, dar fii informat!”

Rezumat: Anul 2020 este un an deosebit pentru Biblioteca Municipală „Eugeniu Coșeriu” Bălți în ceea ce privește livrarea serviciilor pentru comunitatea bălțeană, moment condiționat de restricțiile impuse de infecția cu COVID 19 și necesitatea respectării restricțiilor impuse. Fiind limitat accesul comunității bălțene la serviciile oferite de bibliotecă, echipa Bibliotecii a dispus elaborarea unor activități (filmulețe) la diverse subiecte actuale, astfel facilitând procesul de informare și cunoaștere al publicului bălțean. Elaborând și difuzând aceste reviste informative Biblioteca a contribuit la oferirea accesului la informație a publicului bălțean, acest drept fiind stipulat și în art. 34 din Constituția Republicii Moldova a membrilor comunității.

Descrierea problemei abordate și justificarea proiectului: Fiind luați prin surprindere, membrii comunității au fost lipsiți de oportunitatea de a beneficia de serviciile oferite de bibliotecă și de a interacționa cu bibliotecarii. Totodată și bibliotecarii au nimerit întro situație de incertitudine de a nu pierde legătura cu utilizatorii și nonutilizatorii Bibliotecii. Din aceste considerente, echipa Bibliotecii și-a propus de a susține membrii comunității bălțene prin implementarea Proiectului „Stai acasă, dar fii informat!”, care constă în elaborarea unor reviste informative și difuzarea acestora pe pagina de Facebook a instituției.

Descrierea grupului țintă: Beneficiarii acestui proiect sunt utilizatorii și nonutilizatorii Bibliotecii Municipale „Eugeniu Coșeriu” Bălți, urmăritori ai paginii de Facebook a instituției.

Scopul proiectului: facilitarea procesului de informare și cunoaștere pe timp de pandemie

Obiectivele proiectului:

 1. Crearea condițiilor optime de implementare a proiectului în perioada 01.05.2020-03.05.2020 ;
 2. Elaborarea și difuzarea activităților programate în cadrul proiectului în perioada 06.05.2020-31.08.2020;
 3. Promovarea proiectului și a activităților din cadrul proiectului pe rețele de socializare și pe pagina web în perioada 6.05.2020-01.12.2020;

Planul de acțiuni:

Nr.

d/o

Obiectivul și denumirea activităților planificate

Perioada desfășurării

Responsabil

Obiectiv1:Crearea condițiilor optime de dezvoltare și implementare a proiectului în perioada 

01.05-02.05.2020 ;

1.

Constituirea echipei de lucru.

01.05-02.05.2020

Ouș L.

2.

Planificarea acțiunilor de desfășurare a proiectului.

02.05-04.05.2020

Ouș L.

Țîcu V.

Caraștefan M.

3.

Difuzarea activităților din cadrul proiectului pe rețele de socializare și pe pagina web

06.05-01.09. 2020

Țurcanu D.

Țîcu V.

 Obiectiv 2: Elaborarea și realizarea activităților programate în cadrul proiectului în perioada

06.05.2020-01.09. 2020;

1.

Maraton literar

„O crimă-i să lovești în pace, / O crimă-i să nu crezi în ea...”

06.05.2020

Romaniuc T.

(Filiala nr. 3)

2.

Oră comemorativă

„Copiii războiului”

07.05.2020

Vîgnan M.

(Filiala nr. 5)

3.

Oră comemorativă

„Поэзия сердцем о войне говорит”

09.05.2020

Voițeniuc E.

(Serviciul Relații cu Publicul, Sala lectură)

4.

Revistă informativă

„Străzile municipiului Bălți – pagini din istoria celui de-al Doilea Război Mondial”

09.05.2020

Vîgnan M.

(Filiala nr. 5)

5.

Revistă informativă

„Muzeele lumii – giuvaiere ale trecutului în oglinda contemporanietății”

16.05.2020

Țurcanu D.

(Serviciul Relații cu Publicul, Oficiu împrumut)

6.

Revistă informativă

„Tezaur bălțean:

compozitori și interpreți”

21.05.2020

Josan R.

(Filiala nr. 2)

7.

Revistă informativă

„Tezaur bălțean: actori de teatruși cinema”

21.05.2020

Vîgnan M.

(Filiala nr. 5)

8.

Vernisaj de desene

„Orașul natal în culori – arta din inima copilului”

21.05.2020

Lisa S.

(Filiala de carte românească)

9.

Lecturi publice

„Ca roua de pe flori, versul poeților bălțeni”

22.05.2020

Botezat A.

(Filiala pentru Copii „I. Creangă”)

10.

Revistă bibliografică

„Monumentele de cultură bălțeană – moștenire peste veacuri”

22.05.2020

Voițeniuc E.

(Serviciul Relații cu Publicul, Sala lectură)

11.

Revistă informativă

„Portul popular: de la origini și pînă în prezent”

27.06.2020

Lisa S.

(Filiala de carte românească)

12.

Lecturi publice

„Un bucium cântă tainic cu dulceaţă

(Din opera lui Mihai Eminescu)

15.06.2020

Vîgnan M.

(Filiala nr. 5)

13.

Revistă informativă

„Mâinile ce dăruiesc viață”

(Ziua lucrătorului medical și a farmacistului)

18.06.2020

Voițeniuc E.

(Serviciul Relații cu Publicul, Sala lectură)

14.

Revistă informativă

„Ne-nchinăm de sănătate, Doctore!”

(Ziua lucrătorului medical și a farmacistului)

18.06.2020

Gherman N.

(Centrul de Formare)

15.

Revistă informativă

„Lacăsuri sfinte ctitorite de
Ştefan cel Mare”

02.07.2020

Țurcanu D.

(Serviciul Relații cu Publicul, Oficiu împrumut)

16.

Revistă informativă

„Măreţ în sânul luptelor,

Şi-n pace-ai fost măreţ.”

02.07.2020

Romaniuc T.

(Filiala nr. 3)

17.

Revistă informativă

„Elena Voloșanca - un destin tragic pe altarul istoriei”

02.07.2020

Gherman N.

(Centrul de Formare)

18.

Revistă informativă

„Ștefan al III-lea – cel mai mare voievod al Moldovei, Sfânt al bisericii ortodoxe”

02.07.2020

Vîgnan M.

(Filiala nr. 5)

19.

Lecturi publice

„Trenule, unde ne duci?”

(71 de ani de la al doilea val de deportări)

06.07.2020

Botezat A.

(Filiala pentru Copii „I. Creangă”)

20.

Revistă informativă

Gulagul siberian – o istorie scrisă cu durere și stropită cu lacrimi amare

(71 de ani de la al doilea val de deportări)

06.07.2020

Vîgnan M.

(Filiala nr. 5)

21.

Revistă bibliografică

„Pagini de istorie: ororile deportărilor”

07.07.2020

Belinschi E.

(Serviciul Relații cu Publicul, Sala lectură)

22.

Revista bibliografică

„Alunelul” – o publicație periodică pentru copii

22.07.2020

Vîgnan M.

(Filiala nr. 5)

23.

Revistă informativă

Я люблю - и, значит,

я живу!

(В. Высоцкий)

25.07.2020

Vîgnan M.

(Filiala nr. 5)

24.

Revistă informativă

Место встречи изменить нельзя - на сцене и в кино

(Personajele literare ale lui Vîsoțkii pe scenă și în cinema)

 

Voițeniuc E.

(Serviciul Relații cu Publicul, Sala lectură)

25.

Revistă informativă

„Prietenia – lumina din inimile noastre”

30.07.2020

Lisa S.

(Filiala de carte românească)

26.

Revistă informativă

„Țara mea, pământ frumos cu obraji de codru verde”

(Sărbătoarea Națională

Ziua Independenței)

27.08.2020

Lisa S.

(Filiala de carte românească)

27.

Medalion literar-muzical

„El vine din adânc de vreme

Pe căi de suflet și poeme... Graiul”

(Sărbătoarea Națională

Limba Noastră)

31.08.2020

Voițeniuc E.

(Serviciul Relații cu Publicul, Sala lectură)

28.

     

Obiectivul 3: Promovarea proiectului și a activităților din cadrul proiectului pe rețele de socializare și pe pagina web în perioada 6.05.2020-01.12.2020 ;

 

      1. 

Promovarea proiectului utilizând site-ul, blogul și rețele de socializare ale Bibliotecii Municipale „Eugeniu Coșeriu” Bălți

Pe tot parcursul derulării proiectului

Țurcanu D.

Țîcu V.

Caraștefan M.

 

2.

Promovarea activităților realizate în cadrul ședințelor metodice și a reuniunilor profesionale

06.05-01.12.2020 

Ouș L.

Țurcanu D.

Țîcu V.

Caraștefan M.

 
           

Durabilitate: Amplificarea și diversificarea ideei de proiect și în alte situații excepționale dar și pentru asigurarea transparenței activității realizate de bibliotecă.

Resursele necesare pentru implementarea proiectului:

 

 1. Umane: bibliotecari profesioniști cu competențe necesare pentru realizarea proiectului, voluntari.
 2. Fizice: spațiu, mobilier, echipament tehnic.
 3. Diseminarea: site-ul, blog-ul și rețelele de socializare.

 

Echipa de implementare a proiectului: Angajații de profil ai Bibliotecii (vezi lista responsabililor).

Parteneri: Copii din mun. Bălți, colaboratori din domeniul cultură.

Descrierea organizației implementatoare și a echipei de implementare a proiectului: Proiectul este implementat de echipa implementatoare (bibliotecari profesioniști) a Bibliotecii Municipale „Eugeniu Coșeriu” Bălți – o instituţie comunitară, fondată în anul 1880, ce oferă societății bălțene programe şi servicii inovative, acces liber şi nediscriminatoriu la informaţie, culturalizare, comunicare şi socializare.

Proiect: „Cartea mea editată la bibliotecă”

127268785 662048571112084 8577149575180700817 nRezumat: Prin acest proiect echipa de implementare și-a propus de a susține membrii comunității bălțene care, la anumite etape ale vieții lor, au creat poezii sau/și au venit cu unele amintiri despre traseul lung al vieții, însumându-le în anumite culegeri. Din lipsa surselor financiare aceștia nu au avut posibilitatea de a-șiedita lucrările, de aceea, biblioteca, având abilități de a redacta texte, dar și de a le macheta, vine cu un suport în această ordine de idei. În perioada 1.06.2020-1.11.2020, echipa de implementare a proiectului „Cartea mea editată la bibliotecă” a întreprins pașii necesari pentru a elabora cărțile a trei autori bălțeni: Valerian Belinschi „Un cuvânt despre Uzina electrotehnică din Bălți” – publicație consacrată aniversării a 60-a de la fondarea uzinei cu același nume; Ludmila Belova „Нет у любви каникул” – culegere de poezii consacrată aniversării de 75 de ani de la nașterea poetei; Elena Belinschi „Taina amintirilor” – publicație care înglobează poeziile membrilor Cenaclului „Sfânta casă de acasă” din cadrul Bibliotecii Municipale „Eugeniu Coșeriu” Bălți.

Descrierea problemei abordate și justificarea proiectului: În cadrul ședințelor Cenaclului „Sfânta casă de acasă” s-a identificat că mulți din beneficiarii acestuia ar dori să-și publice într-o culegere poeziile create de ei pe parcursul anilor. Totodată, aceștia au menționat că ei nu posedă nici abilități de machetare a unei cărți, nu dispun de tehnologii informaționale în aceste scopuri și nici de resurse financiare.

Aceeași problemă s-a identificat și în cazul altor autori din municipiu. Din acest motiv, s-a decis de a-i susține prin editarea a trei cărți și promovarea acestora.

Descrierea grupului țintă: Beneficiarii acestui proiect sunt autorii bălțeni – reprezentanți ai diferitor categorii de vârstă și ocupație.

Scopul proiectului: susținerea procesului de creație și promovare a autorilor bălțeni.

Obiectivele proiectului:

 1. Crearea condițiilor optime de implementare a proiectului în perioada 1.06.2020-10.06.2020 ;
 2. Redactarea, machetarea, atribuirea codului ISBN și imprimarea cărții „Un cuvânt despre Uzina electrotehnică din Bălți” de V. Belinschi în perioada 10.06.2020-15.07.2020;
 3. Redactarea, machetarea, atribuirea codului ISBN și imprimarea cărții „Нет у любви каникул de L. Belova în perioada 15.06.2020-17.08.2020;
 4. Redactarea, machetarea, atribuirea codului ISBN și imprimarea cărții „Taina amintirilor” de E. Belinschi în perioada 22.06.2020-23.09.2020;
 5. Promovarea cărților editate și diseminarea succeselor în perioada 1.10.2020-1.12.2020

Planul de acțiuni și metodele de implementare ale proiectului:

Planul de acțiuni

a Proiectului „Editarea cărții mele la bibliotecă”

Nr.

d/o

Obiectivul și denumirea activităților planificate

Perioada desfășurării

Responsabil

Obiectiv1:Crearea condițiilor optime de dezvoltare și implementare a proiectului în perioada 1.06.2020-1.07.2020 (Colectarea creațiilor proprii ale membrilor Cenaclului „Sfânta casă de acasă”);

1.

Constituirea echipei de lucru.

01.06-03.06.2020

Ouș L.

2.

Planificarea acțiunilor de desfășurare a proiectului.

04.06-07.06.2020

Ouș L.

Țîcu V.

Caraștefan M.

4.

Promovarea proiectului și diseminarea succeselor

01.06-10.12. 2020

Țurcanu D.

Țîcu V.

Obiectiv 2: Redactarea, machetarea, atribuirea codului ISBN și imprimarea cărții

„Un cuvânt despre Uzina electrotehnică din Bălți” de V. Belinschi în perioada 10.06.2020-15.07.2020;

1.

Colectarea materialului. Redactarea și machetarea acestuia

10.06.2020-23.06.2020

Ouș L.

Țîcu V.

2.

Solicitarea de la Camera Națională a codului ISBN și atribuirea

24.06.- 01.07.2020

Caraștefan M.

3.

Pregătirea cărții în formatul necesar pentru imprimare și

imprimarea cărții

02.07-14.07.2020

Țîcu V.

Caraștefan M.

Obiectiv 3: Redactarea, machetarea, atribuirea codului ISBN și imprimarea cărții „Нет у любви каникул” de L. Belova în perioada 15.06.2020-17.08.2020;

1.

Colectarea materialului. Redactarea și machetarea acestuia

15.06.-03.07.2020

Ouș L.

2.

Solicitarea de la Camera Națională a codului ISBN și atribuirea

06.07-13.07.2020

Caraștefan M.

3.

Pregătirea cărții în formatul necesar pentru imprimare și

imprimarea cărții

14.07.-28.07.2020

Țîcu V.

Caraștefan M.

Obiectivul 4: Redactarea, machetarea, atribuirea codului ISBN și imprimarea cărții „Taina amintirilor” de E. Belinschi în perioada 22.06.2020-23.09.2020;

 

Colectarea materialului. Redactarea și machetarea acestuia

22.06.-06.07.

Țîcu V.

 
 

Solicitarea de la Camera Națională a codului ISBN și atribuirea

07.07.- 14.07

Caraștefan M.

 
 

Pregătirea cărții în formatul necesar pentru imprimare și

imprimarea cărții

15.07-03.08.2020

Țîcu V.

Caraștefan M.

 

Obiectivul 5: Promovarea cărților editate și diseminarea succeselor în perioada 1.10.2020-1.12.2020

 
 1. Umane: bibliotecari, voluntari.
 2. Fizice: spațiu, mobilier, echipament tehnic.
 3. Financiare:

Promovarea proiectului utilizând site-ul, blogul și rețele de socializare ale Bibliotecii Municipale „Eugeniu Coșeriu” Bălți

Pe tot parcursul derulării proiectului

Țurcanu D.

Țîcu V.

Caraștefan M.

 

2.

Promovarea cărților editate în cadrul serviciilor de bibliotecă organizate

3.09-12.10.2020

Belinschi E.

 
           

Durabilitate: Extinderea ariei de colectare a creațiilor proprii și a altor membri ai comunității bălțene și editarea unei colecții noi de poezie.

Resursele necesare pentru implementarea proiectului:

 • „Un cuvânt despre Uzina electrotehnică din Bălți” – 30 de ex. x 40 lei=1200 lei;
 • Нет у любви каникул” – 300 de ex. x 25 lei=7500 lei;
 • „Taina amintirilor” – 60 de ex. x 45 lei=2700 lei.
 1. Diseminarea: site-ul, blog-ul și rețelele de socializare.

Echipa de implementare a proiectului: L. Ouș, M. Caraștefan, Victoria Țîcu, E. Belinschi, voluntari.

Parteneri: Cincilei Rodica – profesoară de limba română; Dubaeva Zoia – președintele Filialei „Lira” a Uniunii Scriitorilor din Rep. Moldova „A. S. Pușkin”.

Descrierea organizației implementatoare și a echipei de implementare a proiectului: Proiectul este implementat de echipa implementatoare (bibliotecari profesioniști) a Bibliotecii Municipale „Eugeniu Coșeriu” Bălți – o instituţie comunitară, fondată în anul 1880, ce oferă societății bălțene programe şi servicii inovative, acces liber şi nediscriminatoriu la informaţie, culturalizare, comunicare şi socializare.

Concurs! Funcție vacantă!

ANUNȚ!

 

Biblioteca Municipală „Eugeniu Coșeriu” Bălți cu sediul în mun. Bălți, str. Pușkin, 34, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții vacante de șef Serviciul achiziții, completare și catalogare, conform prevederilor Regulamentului privind angajarea prin concurs a personalului din bibliotecile publice, precum și criterii minime de selectare a personalului din biblioteci, aprobat prin Ordinul ministrului educației, culturii și cercetării nr. 748/2019.

Concursul se va desfășura în următorul mod:

Proba scrisă în data de 16 noiembrie 2020, ora 11:00

Proba interviu în data de 19 noiembrie 2020, ora 11:00

Candidații vor depune dosarele de participare la concurs până la 11 noiembrie 2020 la sediul central al Bibliotecii Municipale „Eugeniu Coșeriu” Bălți (str. Pușkin, 34)

 

 

 

Informație

privind condițiile de desfășurare a concursului la funcția vacantă de

șef Serviciul achiziții, completare și catalogare

al Bibliotecii Municipale „Eugeniu Coșeriu” Bălți

 1. 1.Sediul organizatorului: Biblioteca Municipală „Eugeniu Coșeriu” Bălți, str. Pușkin, 34.
 2. 2.Denumirea funcției: șef Serviciul achiziții, completare și catalogare.
 3. 3.Scopul și sarcinile de bază ale funcției:
  1. Gestionează activitatea de planificare a activităţii serviciului;
  2. elaborează rapoartele statistice lunare, trimestriale şi anuale în ceea ce priveşte mişcarea publicaţiilor în Bibliotecă;
  3. efectuează studii în necesitățile de informare ale comunității și asigură completarea colecțiilor Bibliotecii în conformitate cu necesitățile acesteia;
  4. asigură prelucrarea biblioteconomică și evidenţa documentelor intrate în Bibliotecă în conformitate cu standardele în vigoare;
  5. responsabil de repartizarea colecțiilor în subdiviziunile structurale ale Bibliotecii;
  6. responsabil de descrierea bibliografică şi clasificarea tuturor publicațiilor intrate în colecţiile Bibliotecii şi ţinerea la zi a sistemului de cataloage;
  7. asigură revizuirea şi actualizarea cataloagelor de bibliotecă în conformitate cu modificările oficiale aprobate;
  8. asigură asistenţa de specialitate pe profilul serviciului;
  9. efectuează controlul calităţii lucrărilor efectuate în cadrul serviciului;
  10. asigură disciplina de muncă executivă şi tehnologică în cadrul serviciului;
  11. reprezintă Biblioteca în raport cu Contabilitatea Centralizată a Direcției Cultură în privinţa evidenţei colecției Bibliotecii şi valoarea acestora;
  12. responsabil de securitatea şi integritatea bunurilor materiale ale serviciului.
  13. 4.Pentru participarea la concurs candidații trebuie să corespundă următoarelor criterii minime și criterii de competenţă profesională şi managerială:
   1. studii de specialitate în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţelor informării sau studii superioare de licenţă în alte domenii; candidatul cu studii superioare de licenţă în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţelor informării, precum şi candidatul cu studii superioare de licenţă într-un alt domeniu, dar cu studii de recalificare sau de scurtă durată în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţelor informării, este în avantaj; categoria de calificare constituie de asemenea un avantaj;
   2. posedarea cunoştinţelor de operare la calculator (Word, Excel, PowerPoint, Internet);
   3. capacitatea de a aplica, transfera şi combina cunoştinţe şi deprinderi de muncă;
   4. posedarea limbii de stat;
   5. experienţa de muncă în funcţii de conducere de cel puţin 2 ani;
   6. capacitatea din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei, conform certificatului medical de sănătate eliberat în condiţiile legii.
  14. 5)Dosarul de participare la concurs va include următoarele acte:
   1. formular de participare la concurs;
   2. copia buletinului de identitate/actului care confirmă dreptul de ședere pe teritoriul
   3. copiile actelor de studiu, ale actelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare;
   4. certificatul medical privind starea sănătății (formularul medical 0-86/E, aprobat prin ordinul Ministerului sănătății, muncii și protecției sociale nr. 1013 din 16 decembrie 2016, perfectat după data anunțării concursului). Certificatul medical poate fi înlocuit cu declarația pe propria răspundere;
   5. acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
  15. 6)Bibliografia concursului:
   1. Legea Republicii Moldova nr. 160 din 20.07.2017 Cu privire la biblioteci, publicată în Monitorul oficial nr. 301-315 din 18.08.2017.
   2. Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a bibliotecilor publice, aprobatprin Ordinul ministrului educației, culturii și cercetării nr. 186 din 26.02.2019, publicat în Monitorul oficial nr. 167-170 din 17.05.2019.
   3. Regulamentul privind serviciile prestate de bibliotecile publice, aprobat prin
   4. d)Codul muncii al Republicii Moldova.
   5. Evidența colecțiilor de bibliotecă. Instrucțiune adoptată la ședința Consiliuluibiblioteconomic național din 12.11.2002, coordonată de Ministerul Finanțelor, aprobată prin ordinul Ministerului cuturii nr. 152 din 08.05.2003.
   6. Codul deontologic al bibliotecarului din Republica Moldova, aprobat la
  16. 7)Termenul limită de depunere a documentului: 11 noiembrie 2020.
  17. 8)Modalitatea de depunere a actelor: actele vor fi depuse la sediul central al Bibliotecii


Rep. Moldova;

 

Toate actele necesare spre a fi completate de către candidat sunt accesibile la următoarea adresă:

 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1iGRCzK_IPCNO7hRv3CzNIU5lYTyKFN95

 

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 24/2020, publicat în Monitorul oficial nr. 36-43 din 07.02.2020.

 

Conferința anuală „Biblioteci puternice – comunități puternice”, 5 noiembrie

 

2014.

 

Municipale „Eugeniu Coșeriu” Bălți (str. Pușkin, 34) de luni până vineri, între orele 9:00 și 17:00.

 

Informații suplimentare la sediul central al Bibliotecii Municipale „Eugeniu Coșeriu” Bălți, persoana de contact: Ludmila Ouș, telefon: 0231 23459 sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.


În atenția comunității biblioteconomice!

111

În atenția comunității biblioteconomice!

Biblioteca Municipală „Eugeniu Coșeriu” Bălți Vă propune oferta educațională pentru perioada iulie-septembrie 2019.

Pentru detalii ne contactați la adresa:

mun. Bălți, str. Pușkin, 34

tel: 0231 260 73

e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Războiul – lacrima ce doare pe chipul femeii

Războiul – lacrima ce doare pe chipul femeii

Acesta a fost genericul activității organizate de Filiala de Carte Românească în parteneriat cu L.T. „L.Blaga” la 11 martie 2015. Subiectul abordat este puțin diferit – chipul femeii-mame care a suferit în timpul celui de- al doilea război mondial în creația scriitorilor români și basarabeni.Oaspeții activității au fost ostașii de la  Unitatea militară 1003 a Departamentului Trupelor de Carabinieri a MAI, mun. Bălţi, comandant adjunct pentru lucrul educativ al Companiei 1″a”  a Unităţii Militare1003, locotenent-major A. Jalbă.

 

FacebookMySpaceTwitterDiggDeliciousStumbleuponGoogle BookmarksRedditNewsvineTechnoratiLinkedinMixxRSS FeedPinterest