Biblioteca Municipală „Eugeniu Coșeriu" Bălți

Bibliotecă Publică Teritorială

LISTA SERVICIILOR PRESTATE ÎN MOD GRATUIT DE CĂTRE BIBLIOTECA MUNICIPALĂ „EUGENIU COȘERIU” BĂLȚI  

 

1. Turul sau prezentarea Bibliotecii pentru public și/sau utilizatori.

2. Orientarea și îndrumarea în spațiile Bibliotecii.

3. Oferirea materialelor promoționale ale Bibliotecii.

4.Accesul, în incinta Bibliotecii și/sau de la distanță, la instrumentele de informare despre resursele informaționale și serviciile Bibliotecii, inclusiv la catalogul tradițional sau cel electronic al Bibliotecii.

5. Accesul, în cadrul Bibliotecii, la resursele informaționale ale acesteia pe diferite suporturi (colecții de documente de bibliotecă, baze de date, obiecte).

6. Accesul la echipamentul Bibliotecii (calculatoare, tablete, imprimante etc.).

7. Împrumutul la domiciliu al documentelor tipărite.

8. Consultarea pe loc a documentelor.

9. Împrumutul și utilizarea documentelor în incinta Bibliotecii.

10. Deservirea la domiciliu a persoanelor cu dizabilități locomotorii.

11. Împrumutul interbibliotecar național (cu excepția costurilor de reproducere și expediere prin poștă).

12. Accesul la colecțiile electronice ale Bibliotecii, în sediu și de la distanță.

13. Rezervarea documentelor de bibliotecă care nu sunt disponibile la momentul solicitării.

14. Rezervarea echipamentelor Bibliotecii (calculatoare, tablete, printere etc.).

15. Prelungirea, prin telefon, e-mail și alte mijloace de comunicare, a termenului de împrumut pentru documentele de bibliotecă.

16. Servicii de referință.

17. Elaborarea bibliografiilor în limitele documentelor din colecțiile Bibliotecii.

18. Elaborarea buletinelor de achiziții de documente ale Bibliotecii.

19. Instruirea utilizatorilor privind cultura informației.

20. Instruirea nonformală a utilizatorilor în vederea alfabetizării digitale a acestora.

21. Organizarea de expoziții ale colecțiilor proprii ale Bibliotecii.

22. Organizarea programelor și a activităților cu caracter literar, cultural, educativ, social, academic, de recreere (întâlniri cu personalități din diverse domenii, lansări și prezentări de carte, discuții literare, zile de informare, ore a poveștilor, mese rotunde etc.).

23. Oferirea spațiului pentru comunicarea nonformală (discuții, dezbateri), studiu individual, precum și pentru activități în grup (studiu în grup, clubul temei pentru acasă).

24. Oferirea spațiului pentru expoziții, evenimente sau activități de importanță socială sau comunitară, în limitele capacităților tehnico-materiale.

25. Oferirea, prin intermediul site-ului și/sau blog-ului Bibliotecii, a informațiilor despre resursele informaționale, serviciile și facilitățile oferite.

26. Oferirea accesului la Internet prin intermediul echipamentului Bibliotecii.

27. Oferirea accesului la Internet de la dispozitivele utilizatorului prin rețeaua Wi-Fi a Bibliotecii.

28. Oferirea accesului şi consultarea bazelor de date create sau achiziționate de Bibliotecă.

29. Instruirea utilizatorilor cu ajutorul mijloacelor electronice.

30. Organizarea expozițiilor virtuale.

31. Organizarea evenimentelor virtuale. 

32. Servicii de referință electronice.

33. Difuzarea selectivă a informației.

34. Instruire nonformală în diverse domenii (limbi străine, stil de viață sănătos, cunoaștere personală, dezvoltare economică, antreprenoriat, educație financiară, educație mediatică) sau privind dezvoltarea altor abilități personale și/sau profesionale, în limitele parteneriatelor încheiate.

35. Furnizarea electronică de documente cu acces indirect

Programul „Cartea în mâna cititorului. Ce îl face pe om OM” (anul 2021)

Programul „Cartea în mâna cititorului. Ce îl face pe om OM” (anul 2021),organizat în rețeaua Bibliotecii Municipale „Eugeniu Coșeriu” Bălți în scopul dezvoltării abilităților de lectură a copiilor din mun. Bălți, accentul fiind pus pe interconexiunea „cine citește acela cunoaște, cine cunoaște acela devine OM”. În cadrul programului sunt organizate diverse tipuri de activități: recitaluri de poezie, lecturi publice, ore de citire și experimentare, medalioane și ore literare, lecții publice. Subiectele sunt dintre cele mai diverse: Grigore Vieru, plecat printre stele; Aurelian  Silvestru. „Povești pentru adulți” și „Medaliatul”; Povestitorul Ion Creangă - basmul care nu se termină niciodată; Cole, Joanna. „Autobuzul magic. În stupul de albine” ; Un tei în amurg... și Eminescu ș.a. Subiectele fiind diverse, diverse sunt și categoriile de vârsă implicate în program, dar și interesele acestora.

Oferta educațională 2021

nr. d/o

Perioada

Forma

Subiectul

Responsabil

1.

05.01.2021

Webinar

Anul 2021 – anul reconceptualizării activității Bibliotecii. Motivarea utilizatorului ca factor esential în procesul de livrare a serviciilor on-line. Direcții de orientare

Serviciul asistență de specialitate

2.

19.01.2021

Training

/tutorial

Aplicația de teleconferință ZOOM – o oportunitate de a virtualiza relația bibliotecă-utilizator

Serviciul asistență de specialitate

3.

04.02.2021

Atelier profesional

Poziționarea strategică a rețelei Bibliotecii Municipale „Eugeniu Coșeriu” Bălți în educarea pentru lectură. Utilizarea formelor și metodelor inovative de promovare ale lecturii

Serviciul asistență de specialitate

4.

18.02.2021

Training

Programele și activitățile cu caracter literar, cultural, educativ, social, academic, de recreere în bibliotecă. Principii și modalități de organizare a acestora

Serviciul asistență de specialitate

5.

03.03.2021

Atelier profesional

Atestarea 2021. Modificări la Regulamentul privind modul de conferire a categoriilor de calificare personalului de specialitate din biblioteci

Directorul Bibliotecii

6.

23.03.2021

Training/

tutorial

Aplicația de grup Google Hangouts în scopul livrării serviciilor de bibliotecă

Serviciul asistență de specialitate

7.

22.04.2021

Atelier profesional

Bibliotecarul în contextul necesității de reconceptualizare și repoziționare a instituției info-documentare în comunitate

Serviciul asistență de specialitate

8.

04.05.2021

Training

Promovarea serviciilor livrate de Bibliotecă pe rețelele de socializare

Serviciul asistență de specialitate

9.

15.09.2021

Atelier profesional

Cercetarea – element imperativ instituțional. Elaborarea unui chestionar de determinare a necesităților de formare a comunității on-line

Serviciul asistență de specialitate

10.

17.11.2021

Atelier profesional

Prioritățile profesionale ale anului 2022

Serviciul asistență de specialitate

ANUNȚ!

Biblioteca Municipală „Eugeniu Coșeriu” Bălți cu sediul în mun. Bălți, str. Pușkin, 34, organizează concurs pentru ocuparea a două funcții vacante de șef filială, conform prevederilor Regulamentului privind angajarea prin concurs a personalului din bibliotecile publice, precum și criterii minime de selectare a personalului din biblioteci, aprobat prin Ordinul ministrului educației, culturii și cercetării nr. 748/2019.

 

Concursul se va desfășura în următorul mod:

Proba scrisă în data de 21 decembrie 2020, ora 11:00

Proba interviu în data de 23 decembrie 2020, ora 11:00

Pentru participarea la concurs candidații trebuie să corespundă următoarelor criterii minime și criterii de competenţă profesională şi managerială:

 1. studii de specialitate în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţelor informării sau studii superioare de licenţă în alte domenii; candidatul cu studii superioare de licenţă în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţelor informării, precum şi candidatul cu studii superioare de licenţă într-un alt domeniu, dar cu studii de recalificare sau de scurtă durată în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţelor informării, este în avantaj; categoria de calificare constituie de asemenea un avantaj;
 2. posedarea cunoştinţelor  de operare la calculator (Word, Excel, PowerPoint, Internet);
 3. capacitatea de a aplica, transfera şi combina cunoştinţe şi deprinderi de muncă;
 4. posedarea limbii de stat;
 5. experienţa de muncă în funcţii de conducere de cel puţin 2 ani;
 6. capacitatea din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei, conform certificatului medical de sănătate eliberat în condiţiile legii;
  1. formular de participare la concurs;
  2. copia buletinului de identitate/actului care confirmă dreptul de ședere pe teritoriul Rep. Moldova;
  3. copiile actelor de studiu, ale actelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare;
  4. certificatul medical privind starea sănătății (formularul medical 0-86/E, aprobat prin ordinul Ministerului sănătății, muncii și protecției sociale nr. 1013 din 16 decembrie 2016, perfectat după data anunțării concursului). Certificatul medical poate fi înlocuit cu declarația pe propria răspundere;
  5. acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Dosarul de participare la concurs va include următoarele acte:

Candidații vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 15 zile de la publicarea anunțului la sediul central al Bibliotecii Municipale „Eugeniu Coșeriu” Bălți (str. Pușkin, 34)

Alte informații privind condițiile de desfășurare a concursului sunt accesibile pe:

https://bibnordcoseriu.wordpress.com/2020/12/03/anunt-6/

FacebookMySpaceTwitterDiggDeliciousStumbleuponGoogle BookmarksRedditNewsvineTechnoratiLinkedinMixxRSS FeedPinterest